บริการของเรา

บริการ รับ-ส่ง สินค้าทุกชนิด (ยกเว้นสินค้าที่ผิดกฎหมาย สารเคมี วัตถุไวไฟ สิ่งของต้องห้าม ที่เป็นอันตรายในการขนส่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ขนส่ง และบุคคลที่สาม)

เช่น พัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน อะไหล่รถยนต์ เครื่องยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ อะไหล่มอเตอร์ไซค์ สิ่งพิมพ์ หนังสือ  ฯลฯ

  


  • IMG_4893.JPG
    รับส่งสินค้าแบบ Door to Door ขั้นตอนที่ 1 แจ้งรายละเอียด และสั่งงานผ่าน 2 ช่องทาง - สั่งงานผ่านทางโทรศัพท์02-889-1484 - สั่งงานผ่านทาง E-mail: jansawangexpress@hotmail.com ขั้นตอนท...


Visitors: 136,610