ภาคกลาง

บจก. จันทร์สว่าง ขนส่ง ส่งพัสดุไป ภาคกลาง *** พื้นที่จัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อก่อนจัดส่งอีกครั้ง ***

ภาคกลาง

 

 กรุงเทพมหานคร : ทุกเขต

 

   ปทุมธานี : อ.เมือง  อ.คลองหลวง  อ.ธัญบุรี  อ.ลาดหลุมแก้ว  อ.ลำลูกกา  อ.สามโคก  อ.หนองเสือ

 

   นนทบุรี : อ.เมือง  อ.บางกรวย  อ.บางบัวทอง  อ.บางใหญ่  อ.ปากเกร็ด

 

   นครนายก : อ.เมือง(ไม่เข้าต.ดงละคร//ต.หินตั้ง//ต.สาริกา)  อ.บ้านนา  อ.ปากพลี(ไม่เข้าต.นาหินลาด//ต.ท่าเรือ)  อ.องค์รักษ์(ไม่เข้าต.ศีรษะกระบือ//ต.บางลูกเสือ//ต.ชุมพล//ต.บางสมบูรณ์)

 

  นครปฐม : อ.เมือง  อ.กำแพงแสน  อ.ดอนตูม  อ.นครชัยศรี  อ.บางเลน  อ.พุทธมณฑล  อ.สามพราน

 

   สมุทรปราการ : อ.เมือง  อ.บางบ่อ  อ.บางพลี  อ.บางเสาธง  อ.พระประแดง  อ.พระสมุทรเจดีย์

 

   สมุทรสาคร : อ.เมือง  อ.กระทุ่มแบน  อ.บ้านแพ้ว

 

   พระนครศรีอยุธยา : อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา  อ.ท่าเรือ  อ.นครหลวง  อ.บางซ้าย  อ.บางบาล  อ.บางปะหัน  อ.บางปะอิน  อ.บางไทร  อ.ผักไห่  อ.ภาชี  อ.มหาราช  อ.วังน้อย  อ.อุทัย  อ.เสนา

 

   ลพบุรี : อ.เมือง  อ.ชัยบาดาล  อ.ท่าวุ้ง  อ.ท่าหลวง  อ.พัฒนานิคม  อ.ลำสนธิ  อ.สระโบสถ์ อ.หนองม่วง  อ.โคกสำโรง  อ.โคกเจริญ

  

   สิงห์บุรี : อ.เมือง  อ.ท่าช้าง  อ.บางระจัน  อ.พรหมบุรี  อ.อินทร์บุรี

 

   สระบุรี : อ.เมือง  อ.แก่งคอย  อ.วิหารแดง  อ.ดอนพุด  อ.พระพุทธบาท  อ.บ้านหมอ  อ.มวกเหล็ก(ไม่เข้าต.ลำพญากลาง//ต.ลำสมพุง)  อ.หนองแค  อ.หนองแซง  อ.หนองโดน  อ.เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังม่วง  อ.เสาไห้  อ.หนองย่างเสือ(2-3วัน)  อ.ซับสนุ่น(2-3วัน)  อ.วังม่วง(2-3วัน)

 

   สุพรรณบุรี : อ.เมือง  อ.ด่านช้าง  อ.สองพี่น้อง  อ.เดิมบางนางบวช  อ.บางปลาม้า  อ.หนองหญ้าโพธิ์  อ.ดอนเจดีย์

 

   อ่างทอง : อ.เมือง  อ.ป่าโมก  อ.วิเศษชัยชาญ  อ.สามโก้  อ.แสวงหา  อ.โพธิ์ทอง  อ.ไชโย

Visitors: 277,732