ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท จันทร์สว่าง ขนส่ง จำกัด ขนส่งพัสดุไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*** พื้นที่จัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อก่อนจัดส่งอีกครั้ง ***

 

   กาฬสินธุ์ : อ.เมือง  อ.กมลาไสย  อ.กุฉินารายณ์  อ.คำม่วง  อ.ฆ้องชัย  อ.ยางตลาด  อ.ร่องคำ  อ.นาคู  อ.นามน  อ.ห้วยผึ้ง  อ.ห้วยแม็ก  อ.สมเด็จ  อ.สหสขันธ์  

 

   ขอนแก่น : อ.เมือง  อ.กระนวน  อ.ชนบท  อ.ชุมแพ  อ.น้ำพอง  อ.บ้านฝาง  อ.บ้านแฮด  อ.บ้านไผ่  อ.พระยืน  อ.พล  อ.ภูเวียง  อ.มัญจาคีรี  อ.หนองเรือ  อ.แวงน้อย  อ.แวงใหญ่

 

   ชัยภูมิ : อ.เมือง(ต.บ้านค่าย ต.หนองนาแซง ต.โพนทอง ต.หนองหญ้ารังกา ต.กุดตุ้ม ต.ลาดใหญ่ ต.บ้านเล่า)  อ.จตุรัส(ตัวตำบลจตุรัส)

 

   นครราชสีมา : อ.เมือง  อ.ขามทะเลสอ  อ.คง  อ.ครบุรี  อ.ด่านขุนทด  อ.บัวใหญ่  อ.ประทาย  อ.ปักธงชัย  อ.ปากช่อง  อ.พิมาย  อ.สีคิ้ว  อ.สีดา  อ.สูงเนิน  อ.แก้งสนามนาง  อ.โนนสูง


   บึงกาฬ : อ.เมือง  อ.ศรีวิไล  อ.พรเจริญ  อ.โซ่พิสัย  อ.ปากคาด  อ.เซกา  

 

   บุรีรัมย์ : อ.เมือง  อ.กระสัง  อ.คูเมือง  อ.ชำนิ  อ.นางรอง  อ.บ้านด่าน  อ.ประโคนชัย  อ.ลำปลายมาศ  อ.ห้วยลาด  อ.หนองกี่  อ.สตึก  อ.พลับพลาชัย  อ.บ้านกรวด

 

   มหาสารคาม : อ.เมือง  อ.กันทรวิชัย  อ.บรบือ อ.เชียงยืน  อ.โกสุมพิสัย

 

   มุกดาหาร : อ.เมือง  อ.คำชะอี  อ.นิคมคำสร้อย

 

   ยโสธร : อ.เมือง  อ.กุดชุม  อ.คำเขื่อนแก้ว  อ.ป่าติ้ว  อ.มหาชนะชัย  อ.เลิงนกทา  อ.ไทยเจริญ  อ.ทรายมูล  อ.ค้อวัง  อ.พนมไพร

 

   ร้อยเอ็ด : อ.เมือง  อ.จตุรพักตรพิมาน  อ.ธวัชบุรี  อ.เกษตรวิสัย  อ.โพนทอง  อ.โพนทราย  อ.ปทุมรัตน์  อ.พนมไพร  อ.จังหาร   อ.เสลภูมิ  อ.ศรีสมเด็จ  อ.สุวรรณภูมิ  อ.หนองพอก   อ.โพธิชัย  อ.อาจสามารถ

 

   ศรีสะเกษ : อ.เมือง  อ.กันทรลักษ์  อ.กันทรารมย์  อ.ขุขันธ์  อ.ขุนหาญ  อ.บึงบูรพ์  อ.ยางชุมน้อย  อ.ราษีไศล  อ.วังหิน  อ.ศรีรัตนะ  อ.ห้วยทับทัน  อ.อุทุมพรพิสัย  อ.ไพรบึง  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  อ.พยุห์

 

   สุรินทร์ : อ.เมือง  อ.กาบเชิง(ตลาดช่องจอม)  อ.จอมพระ  อ.ชุมพลบุรี  อ.ท่าตูม  อ.บัวเชด  อ.ปราสาท  อ.พนมดงรัก  อ.รัตนบุรี  อ.ลำดวน  อ.ศรีณรงค์  อ.ศรีขรภูมิ  อ.สนม  อ.สังขะ  อ.สำโรงทาบ  อ.เขวาสินรินทร์  อ.โนนนารายณ์

 

   หนองคาย : อ.เมือง  อ.ท่าบ่อ  อ.สระใคร  อ.โพนพิสัย  อ.ศรีเชียงใหม่  อ.สังคม  อ.โพธิ์ตาก  อ.รัตนวาปี

 

   อำนาจเจริญ : อ.เมือง  อ.ปทุมราชวงศา  อ.ลืออำนาจ  อ.หัวตะพาน  อ.เสนางดนิคม

 

   อุดรธานี : อ.เมือง  อ.กุดจับ  อ.กุมภวาปี  อ.บ้านดุง  อ.บ้านผือ  อ.หนองวัวซอ  อ.หนองหาน  อ.เพ็ญ  อ.โนนสะอาด

 

   อุบลราชธานี : อ.เมือง  อ.ตระการพืชผล  อ.นาเยีย  อ.น้ำยืน  อ.พิบูลมังสาหาร  อ.ม่วงสามสิบ  อ.วารินชำราบ  อ.สว่างวีระวงศ์  อ.เขื่องใน  อ.เดชอุดม  อ.เหล่าเสือโก้ก  อ.ดอนมดแดง  อ.บุญทริก  อ.นาจะรวย อ.เขมราฐ

 

Visitors: 277,732