ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท จันทร์สว่าง ขนส่ง จำกัด ขนส่งพัสดุไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*** พื้นที่จัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อก่อนจัดส่งอีกครั้ง ***

 

   กาฬสินธุ์ : อ.เมือง  อ.กมลาไสย  อ.คำม่วง  อ.ร่องคำ  อ.นาคู

 

   ขอนแก่น : อ.เมือง  อ.กระนวน  อ.ชนบท  อ.ชุมแพ  อ.น้ำพอง  อ.บ้านฝาง  อ.บ้านแฮด  อ.บ้านไผ่  อ.พระยืน  อ.พล  อ.ภูเวียง  อ.มัญจาคีรี  อ.หนองสองห้อง  อ.หนองเรือ  อ.เปือยน้อย  อ.แวงน้อย  อ.แวงใหญ่  อ.โคกโพธิ์ชัย

 

   ชัยภูมิ : อ.เมือง  อ.จตุรัส

 

   นครราชสีมา : อ.เมือง  อ.ขามทะเลสอ  อ.ขามสะแกแสง  อ.คง  อ.ครบุรี  อ.ชุมพวง  อ.ด่านขุนทด  อ.บัวลาย  อ.บัวใหญ่  อ.ประทาย  อ.ปักธงชัย  อ.ปากช่อง  อ.พิมาย  อ.สีคิ้ว  อ.สีดา  อ.สูงเนิน  อ.หนองบุญมาก  อ.เฉลิมพระเกียรติ  อ.เสิงสาง  อ.แก้งสนามนาง  อ.โชคชัย  อ.โนนสูง

 

   บุรีรัมย์ : อ.เมือง  อ.กระสัง  อ.นางรอง  อ.บ้านด่าน  อ.ประโคนชัย  อ.ลำปลายมาศ

 

   มหาสารคาม : อ.เมือง  อ.กันทรวิชัย  อ.นาเชือก  อ.วาปีปทุม  อ.โกสุมพิสัย

 

   มุกดาหาร : อ.เมือง  อ.คำชะอี  อ.ดอนตาล  อ.นิคมคำสร้อย

 

   ยโสธร : อ.เมือง  อ.กุดชุม  อ.คำเขื่อนแก้ว  อ.ป่าติ้ว  อ.มหาชนะชัย  อ.เลิงนกทา  อ.ไทยเจริญ  อ.ทรายมูล

 

   ร้อยเอ็ด : อ.เมือง  อ.จตุรภัตรพิมาน  อ.ธวัชบุรี  อ.เกษตรวิสัย  อ.โพนทอง  อ.พนมไพร  อ.จังหาร   อ.เสลภูมิ

 

   ศรีสะเกษ : อ.เมือง  อ.กันทรลักษ์  อ.กันทรารมย์  อ.ขุขันธ์  อ.ขุนหาญ  อ.บึงบูรพ์  อ.ยางชุมน้อย  อ.ราษีไศล  อ.วังหิน  อ.ศรีรัตนะ  อ.ห้วยทับทัน  อ.อุทุมพรพิสัย  อ.ไพรบึง  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 

 

   สุรินทร์ : อ.เมือง  อ.กาบเชิง  อ.จอมพระ  อ.ชุมพลบุรี  อ.ท่าตูม  อ.บัวเชด  อ.ปราสาท  อ.พนมดงรัก  อ.รัตนบุรี  อ.ลำดวน  อ.ศรีณรงค์  อ.ศรีขรภูมิ  อ.สนม  อ.สังขะ  อ.สำโรงทาบ  อ.เขวาสินรินทร์  อ.โนนนารายณ์

 

   หนองคาย : อ.เมือง  อ.ท่าบ่อ  อ.สระใคร

 

   อำนาจเจริญ : อ.เมือง  อ.ปทุมราชวงศา  อ.ลืออำนาจ  อ.หัวตะพาน  อ.เสนางดนิคม

 

   อุดรธานี : อ.เมือง  อ.กุดจับ  อ.กุมภวาปี  อ.บ้านดุง  อ.บ้านผือ  อ.หนองวัวซอ  อ.หนองหาน  อ.เพ็ญ  อ.โนนสะอาด

 

   อุบลราชธานี : อ.เมือง  อ.ตระการพืชผล  อ.ตาลสุม  อ.ทุ่งศรีอุดม  อ.นาตาล  อ.นาเยีย  อ.น้ำยืน  อ.พิบูลมังสาหาร  อ.ม่วงสามสิบ  อ.วารินชำราบ  อ.ศรีเมืองใหม่  อ.สว่างวีระวงศ์  อ.สิรินธร  อ.เขมราฐ  อ.เขื่องใน  อ.เดชอุดม  อ.เหล่าเสือโก้ก

 

Visitors: 108,569