ภาคใต้

บริษัท จันทร์สว่าง ขนส่ง จำกัด ขนส่งพัสดุไป ภาคใต้ **กเลิกพื้นที่จัดส่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ**

ภาคใต้

   กระบี่ : อ.เมือง  อ.คลองท่อม  อ.ปลายพระยา  อ.ลำทับ  อ.อ่าวลึก  อ.เขาพนม  อ.เหนือคลอง

 

   ชุมพร : อ.เมือง  อ.ท่าแซะ  อ.ปะทิว  อ.พะโต๊ะ  อ.ละแม  อ.สวี  อ.หลังสวน

 

   ตรัง : อ.เมือง  อ.กันตัง  อ.ย่านตาขาว  อ.รัษฎา  อ.สิเกา  อ.ห้วยยอด

 

   นครศรีธรรมราช : อ.เมือง  อ.ขนอม  อ.จุฬาภรณ์  อ.ชะอวด  อ.ท่าศาลา  อ.ทุ่งสง  อ.ทุ่งใหญ่  อ.นบพิตำ  อ.นาบอน  อ.ปากพนัง  อ.พรหมคีรี  อ.พระพรหม  อ.ร่อนพิบูลย์  อ.ลานสกา  อ.สิชล  อ.หัวไทร  อ.เชียรใหญ่

 

   พังงา : อ.เมือง  อ.ตะกั่วทุ่ง  อ.ตะกั่วป่า  อ.ทับปุด  อ.ท้ายเหมือง

 

   พัทลุง : อ.เมือง  อ.บางแก้ว  อ.ปากพะยูน  อ.ป่าบอน  อ.ป่าพะยอม

 

   ภูเก็ต : อ.เมือง  อ.กะทู้  อ.ถลาง

 

   ระนอง : อ.เมือง  อ.กระบุรี  อ.กะเปอร์  อ.สุขสำราญ

 

   สงขลา : อ.เมือง  อ.ควนเนียง  อ.จะนะ  อ.นาทวี  อ.นาหม่อม  อ.รัตภูมิ  อ.สทิงพระ  อ.สะเดา  อ.สิงหนคร  อ.หาดใหญ่

 

   สตูล : อ.เมือง  อ.ควนกาหลง  อ.ควนโดน  อ.ท่าแพ  อ.ทุ่งหว้า  อ.มะนัง

 

   สุราษฎร์ธานี : อ.เมือง  อ.กาญจนดิษฐ์  อ.คีรีรัฐนิคม  อ.ชัยบุรี  อ.ดอนสัก  อ.ท่าฉาง  อ.ท่าชนะ  อ.บ้านตาขุน  อ.บ้านนาสาร  อ.บ้านนาเดิม  อ.พนม  อ.พระแสง  อ.พุนพิน  อ.วิภาวดี  อ.เกาะพะงัน  อ.เกาะสมุย  อ.เคียนซา  อ.เวียงสระ

 

 *** พื้นที่จัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อก่อนจัดส่งอีกครั้ง ***    

 

 

Visitors: 197,067