เงื่อนไขการรับประกัน

 

            เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

***ทางบริษัทฯจะมีการชดเชยความเสียหายหรือสูญหายให้ต่อเมื่อความผิดพลาดเกิดจากขั้นตอนในการขนส่งหรือจากความบกพร่องของทางบริษัทฯเท่านั้น

1.ลูกค้าที่ต้องการเคลมประกันการเสียหาย ต้องแจ้งความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่พร้อมรูปถ่ายสินค้าที่เสียหาย ภายในวันที่รับสินค้า (หลังจากได้รับสินค้าแล้วไม่ข้ามคืน)

(หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯขอไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น)

2.หลังจากเจ้าหน้าที่รับทราบและรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเคลมสินค้าให้ลูกค้า

  2.1) ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดลงในใบเคลมแล้วส่งกลับมาที่บริษัทฯ

  2.2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับใบเคลมแล้วจะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นสรุปผลแจ้งลูกค้า พร้อมทั้งโอนเงินค่าเสียหายให้กับลูกค้า

3.เงื่อนไขในการรับประกันสินค้ามีอยู่ 2ประเภทคือ

  3.1) ทางบริษัทฯเป็นผู้พิจารณาในความเสียหายนั้น ๆ ว่ามากน้อยเพียงใด และทางบริษัทฯสามารถชดเชยโดยการแก้ไข ซ่อมแซม และต่อเติมให้คงสภาพตามเดิม หรืออีกกรณีนึงคือ

  3.2) ทางบริษัทฯได้พิจารณาเห็นถึงความเสียหายนั้น ๆ ว่ามากน้อยเพียงใด และชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินสดให้ตามจริงตามมูลค่าของสินค้านั้น ๆไม่เกิน 500บาท (แล้วแต่ตกลงและระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในใบรับงานเท่านั้น)

( สินค้าที่ได้รับการยกเว้นการรับประกันหากเกิดการเสียหาย ได้แก่ สินค้าประเภทแก้ว เซรามิค หลอดไฟ โคมไฟ สินค้าแตกได้ สารเคมี สินค้าที่เป็นของเหลว สินค้าเหล่านี้สามารถจัดส่งได้ตามปรกติ เราประกันสินค้าให้ไม่ได้แต่เราระมัดระวังให้ท่านได้ค่ะ สินค้าเป็นสินค้าบอบบางแต่ไม่ประกัน)

 

*** สินค้าทุกประเภททางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งทราบ โดยไม่มีข้อยกเว้นก่อนจัดส่งสินค้า***

 

Visitors: 274,348