รับส่งสินค้าแบบ Door to Door

รับส่งสินค้าแบบ Door to Door (จำนวนมากกว่า 15 ชิ้นขึ้นไปค่ะ)

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งรายละเอียด และสั่งงานผ่าน 2 ช่องทาง

- สั่งงานผ่านทางโทรศัพท์02-889-1484

- สั่งงานผ่านทาง E-mail: jansawangexpress@hotmail.com

ขั้นตอนที่ 2 ทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าบริการและรายละเอียดในการรับงานทางแฟกซ์ Fax หรือ ทาง E-mail และรอการตอบจากลูกค้าทาง Fax หรือ E-mail

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินผ่านธนาคาร แล้วส่งเอกสารการชำระเงินกลับมาเพื่อยืนยันการสั่งงาน โดยเลือกจากช่องทางต่างๆ ดังนี้

3.1 Fax หลักฐานการชำระเงิน (สลิปหรือใบนำฝาก) พร้อมระบุชื่อผู้โอนมาที่เบอร์ 02-889-1484

3.2 อีเมล์หลักฐานการชำระเงินมาที่ jansawangexpress@hotmail.com พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินโดยการ scan สลิปหรือใบนำฝากแนบมากับอีเมล์

     พร้อมระบุชื่อผู้โอน และเบอร์โทรติดต่อกลับ

3.3 โทรศัพท์แจ้งกลับบริษัทฯ ที่เบอร์ 099-501-5551 เพื่อทำการเช็คยอดบริษัทฯ ขอเฉพาะกรณีบริการส่งด่วน หรือกรณีอื่นๆ ตามแต่บริษัทฯ พิจารณา

ขั้นตอนที่ 4 พนักงานจะเข้าไปรับพัสดุจากท่านภายในเวลาที่นัดหมาย พร้อมทั้งมอบใบยืนยันการสั่งงานให้ท่าน เพื่อให้ท่านยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 จัดส่งพัสดุให้ถึงมือผู้รับต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะทำการโทรแจ้งลูกค้าทุกครั้งหลังเสร็จงานVisitors: 274,340